Đảng uỷ Tập đoàn triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2018 & học tập, quán triệt Quy định 102 QĐ/TW về “Xử lý kỷ luật đảng viên”

16 : 47 - 19 tháng 03, 2018

1641 Lượt xem