Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW thăm và làm việc với Công ty Nhôm Đắk Nông, Lâm Đồng

09 : 28 - 03 tháng 12, 2018

1060 Lượt xem