Đảng ủy Công ty kho vận Đá Bạc tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

12 : 34 - 22 tháng 10, 2021

577 Lượt xem