Đảng bộ Than Hà Lầm khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất

09 : 44 - 04 tháng 07, 2019

1168 Lượt xem