Đảng bộ Công ty Xây lắp Mỏ – TKV tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ nhất – nhiệm kỳ 2020-2025

15 : 07 - 15 tháng 05, 2020

1408 Lượt xem