Cụm Đoàn Khối sản xuất công nghiệp tham quan mô hình sản xuất và tặng quà thanh niên công nhân TKV

18 : 35 - 14 tháng 08, 2022

1140 Lượt xem