Công tác Khoan nổ mìn tại mỏ lộ thiên

15 : 35 - 22 tháng 06, 2021

646 Lượt xem