Công đoàn Tuyển than Cửa Ông: Đạt giải Nhì hội thi Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức

21 : 48 - 25 tháng 07, 2019

698 Lượt xem