Công đoàn TKV: Trao hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình chính sách và “Mái ấm công đoàn” tại Than Uông Bí

08 : 06 - 06 tháng 11, 2020

782 Lượt xem