Công đoàn TKV thăm tặng quà công nhân Tuyển than Hòn Gai và Than Hòn Gai

17 : 41 - 10 tháng 05, 2019

1030 Lượt xem