Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn làm việc với Công ty Than Hòn Gai – TKV về chiến lược phát triển và các dự án phát triển mỏ

08 : 15 - 27 tháng 07, 2020

957 Lượt xem