Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn tiếp xúc cử tri ở huyện Cô Tô và Vân Đồn

10 : 26 - 22 tháng 09, 2018

1070 Lượt xem