Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn kiểm tra tiến độ dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ than Mạo Khê

09 : 57 - 13 tháng 04, 2018

1687 Lượt xem