Chủ tịch Công đoàn TKV thăm hỏi, động viên công nhân PX Đào lò 7 Công ty Xây lắp mỏ

18 : 58 - 30 tháng 08, 2018

970 Lượt xem