Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi trường Quốc hội đánh giá cao công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà máy sản xuất alumin của TKV

11 : 08 - 22 tháng 12, 2018

1603 Lượt xem