Chiếm 36% thu ngân sách nội địa của tỉnh, TKV là trụ cột quan trọng trong tăng trưởng kinh tế 10,28% của Quảng Ninh năm 2021

10 : 17 - 19 tháng 12, 2021

1050 Lượt xem