Chế tạo tổ hợp máy ép Bua mìn VMT- 22: Thêm 1 công trình sáng tạo của thợ mỏ Vàng Danh

12 : 57 - 05 tháng 11, 2019

939 Lượt xem