Các đơn vị khoáng sản của TKV tại Lào Cai đóng góp ngân sách Tỉnh bình quân hơn 790 tỷ đồng/năm

08 : 00 - 25 tháng 12, 2021

1810 Lượt xem