BTV Đảng ủy Tập đoàn làm việc với Đảng ủy TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc về tình hình triển khai nghị quyết Đảng bộ TKV và Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

08 : 26 - 07 tháng 12, 2020

1104 Lượt xem