Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra sản xuất tại Trung Tâm Chế Biến và Kho Than Tập Trung Vùng Hòn Gai- Công ty Tuyển Than Hòn Gai

11 : 05 - 24 tháng 05, 2019

955 Lượt xem