Ban CHQS Than Dương Huy tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Quân đội Lào

13 : 24 - 02 tháng 08, 2018

707 Lượt xem