6 tháng đầu năm 2019, sản lượng than TKV cấp cho điện tăng 2,5 triệu tấn so với cùng kỳ

11 : 41 - 11 tháng 07, 2019

1272 Lượt xem