6 tháng cuối năm, TCT Điện lực TKV phấn đấu sản xuất trên 4,5 tỷ KWh điện

08 : 07 - 27 tháng 07, 2020

687 Lượt xem