Chào Mừng Đại Hội Đảng Các Cấp, Tiến tới Đại Hội Đảng Bộ TKV Lần thứ III, Đại Hội Đảng Bộ TQN lần thứ V