Than Mông Dương: Lò chợ Cơ giới hoá hạng nhẹ đồng bộ với hệ thống vận tải mức -115 đến +20 khu Trung tâm đạt công suất thiết kế​

08 : 34 - 12 tháng 06, 2020

1196 Lượt xem