Chủ tịch HÐTV Lê Minh Chuẩn truyền giảng một số nội dung Lớp​ Ðào tạo chức danh dự bị giám đốc doanh nghiệp TKV khoá 11

11 : 16 - 20 tháng 09, 2019

1834 Lượt xem